LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

Unos novih parafiskalnih obaveza

Prijavi novu parafiskalnu obavezu predstavlja mjesto na kojem korisnici portala mogu prijaviti novu parafiskalnu obavezu, odnosno, obavezu koju su uočili ili sa kojom su se susreli u radu, a koja predstavlja konkretan problem za stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u BiH. Parafiskalna obaveza se prijavljuje popunjavanjem Obrasca za prijavu. Upute za pravilno popunjavanje Obrasca za prijavu se nalaze na desnoj strani.
Uputstvo za popunu formulara
Naziv parafiskalne obaveze
Unesite naziv parafiskalne obaveze koju ste uočili ili sa kojom ste se susreli u vašem poslovnom okruženju.
Zakon kojim je utvrđena obaveza
U ovom polju unesite naziv zakona po osnovu kojeg je utvrđena parafiskalna obaveza. Ukoliko obaveza nije definisana zakonom, ovo polje ostavite prazno, a u narednom polju „Podzakonski akt kojim se obaveza bliže definiše“ unesite da li se radi o pravilniku, odluci, statutu i sl.
Podzakonski akt kojim se obaveza bliže definiše
U ovom polju unesite naziv podzakonskog (ili nekog drugog) akta po osnovu kojeg je utvrđena parafiskalna obaveza, ukoliko postoji, (npr. Odluka, Pravilnik, Statut ...).
Stopa/iznos koji se primjenjuje za određivanje visine obaveze (u KM)
U ovom polju unesite mjesečni, godišnji iznos obaveze u konvertibilnim markama (KM), ili unesite iznos jednokratne obaveze u kovertibilnim markama (KM).
Nivo vlasti nadležan za naplatu
U ovom polju iz padajućeg menija izaberite jedan/nu od ponuđenih organa/organizacija nadležnih za naplatu parafiskalne obaveze.
Obveznik plaćanja parafiskalne obaveze
U ovom polju iz padajućeg menija izaberite jednu ili više ponuđenih kategorija koja definiše obveznika plaćanja obaveze.
NAPOMENA:
Nakon što ste pravilno popunili sva obavezujuća polja, da biste identifikovanu PARAFISKLANU OBAVEZU zaista i prijavili kliknite na opciju SNIMI. Po završetku svih obaveznih radnji dobiti ćete potvrdni e-mail da je prijavljena parafiskalna obaveza u fazi razmatranja za unos u bazu parafiskalnih obaveza.