LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

Unos novih problema

Prijavi novi problem s kojim se susreću mali poljoprivredni proizvođači u BiH predstavlja mjesto na kojem korisnici portala mogu prijaviti novi problem iz oblasti poljoprivrede, odnosno, problem koji su uočili ili sa kojim su se susreli u radu, a koji predstavlja mogući problem razvoja okruženja za rad malih farmera. Problem se prijavljuje popunjavanjem Obrasca za prijavu. Upute za pravilno popunjavanje Obrasca za prijavu se nalaze na desnoj strani.
Uputstvo za popunu formulara
Naziv problema
Unesite naziv prepreke koju ste uočili ili sa kojom ste se susreli u Vašem poslovnom okruženju.
Kategorija problema
U polju kategorija iz padajućeg menija izaberite jednu od kategorija kojoj pripada problem koji prijavljujete.
Opis problema
U polje opis problema detaljnije opišite problem koji prijavljujete.
Način rješavanja problema
U polje način rješavanja problema navedite prijedlog za koji smatrate da je rješenje za problem koji prijavljujete.
Nivo vlasti i odgovorna institucija
U polje nivo vlasti unesite nivo vlasti koji je odgovoran za problem koji prijavljujete. Nakon unosa nivoa vlasti u polje odgovorna institucija navedite instituciju koja je odgovorna za problem koji prijavljujete. Ukoliko za problem koji prijavljujete postoji više nivoa vlasti/odgovornih institucija klikom na znak za dodavanje (znak ?+?) u novom redu će se pojaviti dodatno polje za unos novog nivoa vlasti/odgovorne institucije. Za svaki nivo vlasti morate da navedete i odgovornu instituciju.
NAPOMENA
Nakon što ste pravilno popunili sva obavezujuća polja, da biste identifikovani poljoprivredni PROBLEM zaista i prijavili kliknite na opciju SNIMI. Po završetku svih obaveznih radnji dobiti ćete potvrdni e-mail da je prijavljeni problem u fazi razmatranja za unos u bazu malih farmera.