LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

Unos novih prepreka

Prijavi novu prepreku predstavlja mjesto na kojem korisnici portala mogu prijaviti novu prepreku, odnosno, prepreku koju su uočili ili sa kojom su se susreli u radu, a koja predstavlja konkretan problem razvoja poslovnog okruženja u BiH. Prepreka se prijavljuje popunjavanjem Obrasca za prijavu. Upute za pravilno popunjavanje Obrasca za prijavu se nalaze ne desnoj strani.
Uputstvo za popunu formulara
Naziv prepreke
Unesite naziv prepreke koju ste uočili ili sa kojom ste se susreli u vašem poslovnom okruženju.
Kategorija i potkategorija prepreke
U polju kategorija iz spadajućeg menija izaberite jednu od kategorija kojoj pripada prepreka koju prijavljujete. Odabirom kategorije rad biznisa otvara se polje podkategorija, te na isti načina kao i za kategoriju odaberite odgovarajuću podkategoriju.
Opis prepreke
U polje opis prepreke detaljnije opišite prepreku koju prijavljujete.
Način rješavanja prepreke
U polje način rješavanja prepreke navedite prijedlog za koji smatrate da je rješenje za prepreku koju prijavljujete.
Nivo vlasti i odgovorna institucija
U polje nivo vlasti unesite nivo vlasti koji je odgovoran za prepreku koju prijavljujete. Nakon unosa nivoa vlasti u polje odgovorna institucija navedite instituciju koja je odgovorna za prepreku koju prijavljujete. Ukoliko za prepreku koju prijavljujete postoji više nivoa vlasti/odgovornih institucija klikom na znak za dodavanje (znak ?+?) u novom redu će se pojaviti dodatno polje za unos novog nivoa vlasti/odgovorne institucije. Za svaki nivo vlasti morate da navedete i odgovornu instituciju.
Ime, prezime i email adresa
U odgovarajuća polja unesite vaše ime, prezime i e-mail adresu.
NAPOMENA:
Nakon što ste pravilno popunili sva obavezujuća polja, da biste identifikovanu PREPREKU zaista i prijavili kliknite na opciju SNIMI. Po završetku svih obaveznih radnji dobiti ćete potvrdni e-mail da je prijavljena prepreka u fazi razmatranja za unos u bazu problema koji sprječavaju razvoj poslovnog okruženja u BiH.