LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

Kontaktirajte nas

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, su danas aktivne članice LEDnet mreže, te su u sklopu projetka Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta izabrane za koordinatora sektora Politike ekonomskog razvoja u BiH.

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, obavlja funkciju Tehničkog sekretarijata LEDnet mreže, a Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac, ima funkciju Administratora na Registru prepreka.

Za više informacija o problemima koje sprječavaju ili ograničavaju razvoj poslovnog okruženja u BiH, ili za eventualna pitanja, sugestije ili komentare, a koji su konkretno vezani za prepreke koje predstavljaju problem razvoja poslovnog okruženja u BiH, navedene organizacije možete kontaktirati putem e-maila, ili telefonskim putem:

Kontakt informacije
LEDnet mreža za ekonomski razvoj u BiH
Udruženje Nezavisni biro za razvoj - NBR
Tel : +387 53 820-515
Fax : +387 53 810-952
Adresa:
VI Bataljon b.b. 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
Tarevci b.b. 74480 Modriča, Bosna i Hercegovina
Email:
pitcentar.nbr@gmail.com
Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK
Tel : +387 36 580-151
Fax : +387 36 580-151
Adresa:
Bulevar narodne Revolucije 55A 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Email:
info@linkmostar.org